VERWIJZERS

Psychomotorische therapie is een vorm van vaktherapie en wordt zowel ingezet voor lichte als complexe problematiek. Binnen mijn praktijk behandel ik cliënten met lichte problematiek via individueel therapie, ouder-kind therapie (sherborne) of via groepstrainingen. Deze trainingen kunnen ook ingezet worden ter preventie. Bij complexe problematiek wordt PMT ingezet als deelbehandeling.

U kunt cliënten naar mij verwijzen die:
• zich vaak onrustig en druk voelen
• zich onzeker voelen en/of faalangstig zijn
• prikkelbaar zijn
• angst- en spanningsklachten hebben
• moeite hebben met emotieregulatie
• moeite hebben met sociale contacten opbouwen
• niet lekker in hun vel zitten
• weerbaarder mogen worden
• zelfvertrouwen op mogen doen
• een laag zelfbeeld hebben

Bovenstaande problematiek kan via individuele behandeling verholpen of verlicht worden, maar mocht een groepstraining beter bij de cliënt passen dan zijn er de volgende opties:
“Het Gevoel Extra Cool” voor kinderen tussen de 6 en 9 jaar
ALL ABOUT YOU!” voor meiden tussen de 12 en 16 jaar.

Bij complexe (systeem)problematiek, en dus alleen in samenwerking met praktijken die specialistische zorg verlenen zie ik ook kinderen en jongeren waarbij o.a. sprake is  van
• hechtingsproblematiek
• angst- en stemmingsstoornissen
• ADHD en ASS

PMT kan een uitkomst zijn voor cliënten die moeite hebben met het verwoorden van hun binnenwereld en dat makkelijker laten zien in houding, sport en spel. In die zin is niet de klacht bepalend of PMT passend is, maar eerder of bewegen en een lichaamsgerichte benadering een ingang is voor cliënten om te leren en te ervaren.

PMT kan op verschillende manieren worden vergoed. Neem contact op voor de mogelijkheden.

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht