Ga naar hoofdinhoud

Psychomotorische Therapie (PMT) is een vorm van therapie waarin bewegen en het lichaam centraal staat.

Via bewegen en spel kun je op een andere manier kijken naar je eigen manier van doen of die van kinderen. En ook op een speelse manier nieuwe manieren van doen onderzoeken of oefenen. Vaak worden er allerlei werkvormen vanuit de sport gebruikt, denk aan voetbal, turnen, volleybal, tennis en dans. Er is ook ruimte om te spelen, te luisteren naar een verhaal of het maken van tekeningen. Het is maar net wat het beste past bij de cliënt en de hulpvraag. Binnen de PMT is er ook aandacht voor oefeningen die ons meer bewustmaken van lichaamssignalen, denk aan ontspanningsoefeningen, zintuigenoefeningen en variaties uit de mindfulness. Ook daarin kijken we naar wat het beste bij de cliënt aansluit.

PMT wordt zowel ingezet bij volwassenen als bij kinderen en jongeren. Het kan een fijne vorm van therapie zijn als woorden geven aan de last nog moeilijk is. Lichaamshouding, manier van doen en bewegen kun je ook als ‘taal’ beschouwen. Regelmatig kloppen mensen aan die last ervaren van hun hun somberheid, onzekerheid, prikkelbaarheid, boze buien, geslotenheid en moeite om emoties te uiten en klachten n.a.v. gebeurtenis. Of ouders die hun kind gespannen en overprikkeld zien raken of zich zorgen maken over de sociale ontwikkeling.
Overigens bepaalt niet de klacht of PMT past, maar eerder de wijze waarop iemand makkelijk leert of ervaart en het ziet zitten met de therapeut.

Twijfelt u of PMT uw kind of jou kan helpen? Neem gerust contact op.

Naar het contactformulier…

Voor verwijzers

Psychomotorische therapie is een vorm van vaktherapie die zowel wordt ingezet binnen de basisGGZ als de specialistische GGZ. Binnen mijn praktijk zie ik cliënten in beide settings. Bij complexe problematiek, en vanuit specialistiche GGZ, is de PMT onderdeel van breder behandelaanbod. Verwijzing gaat dan ook via die praktijken en niet rechtstreeks naar Buutvrij Therapie.

Binnen mijn praktijk is er ook ruimte voor minder complexe hulpvragen. Anders gezegd; voor een steuntje in de rug. Samen met collega-vaktherapeuten organiseer ik groepstrainingen en- therapieën voor kleuters, jongeren en volwassenen die veelal gericht zijn op het verkennen, herkennen en uiten van gevoelens en emoties. Meer informatie daarover vind u op de website onder de betreffende doelgroep.

PMT kan een helpend zijn voor cliënten die moeite hebben met het verwoorden van hun binnenwereld en dat makkelijker laten zien in houding, sport en spel. In die zin is niet de klacht bepalend of PMT passend is, maar eerder of bewegen en een lichaamsgerichte benadering een ingang is voor cliënten om te leren en te ervaren.

Naar contactpagina…
Back To Top